Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 13, 44–46 „Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin nuotrauka/Bernardinai.lt

Jėzus kalbėjo minioms:
„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.
Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienė Mišių Evangelijos ištrauka ragina mus savęs paklausti: ar tikime taip uoliai kaip anas žmogus, visa pardavęs, idant įsigytų paslėptą lobį? Ar branginu savo tikėjimą, ar visko tikiuosi iš Dievo, o gal žemiškos gėrybės ir atrakcijos yra daug svarbesnės mano gyvenime? Kur yra mano lobis – Dieve ar pasaulyje?

Dievo lobiai supa mus iš visų pusių: gamta, žmonės ir visa kita. Iš tiesų gyvename Dievo kūrybos ir grožio lobių sklype. Mozė po susitikimo su Dievu spindėjo Dievo šlove. Kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą – kokią pagarbą turėtume puoselėti vieni kitiems. Krikštu mumyse užsimezga amžinasis gyvenimas: ar branginame šį lobį, paslėptą mumyse?

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Dėkokime Dievui už visas Jo dovanas ir pasilikime tylioje maldoje su dieviškuoju perlu, Dievo artume. Neškime visus varguolius, atstumtuosius ir užmirštus žmones Viešpačiui idant pagydytų, sustiprintų ir padėtų, nes ir jie yra Dievo, mus mylinčio Tėvo, brangenybės.