Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 13, 54–58 „Argi jis ne dailidės sūnus?! Iš kur jam visa tai?“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin nuotrauka/Bernardinai.lt

Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmones sinagogoje, taip kad jie stebėjosi ir klausinėjo:
„Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis ne dailidės sūnus?! Argi jo Motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seserys – argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai?“ Ir jie ėmė piktintis juo.
O Jėzus jiems atsakė: „Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose“. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Evangelijoje girdime apie Jėzaus sugrįžimą į tėviškę. Sinagogoje Jis moko žmones, ir jie stebisi išmintimi bei nepaprasta galia. Sakoma, kad pernelyg artimas pažinimas kelia panieką. Šiandienos Evangelijos ištraukoje kaip tik tai vyksta. Žmonės manosi pažįstą Jėzų, Jo motiną, giminaičius; žino, kad Jis yra dailidės sūnus. Iš kur Jam tokia išmintis ir galia? Jie nepajėgė priimti Jėzaus, o Jis negalėjo ten padaryti stebuklų dėl tikėjimo stokos.

Mums netolimo laiko šventoji – Teresė iš Lizjė – visa darė iš meilės Jėzui, kaip kad Jėzus veikė mylėdamas savąjį Tėvą. Po jos mirties seserys nesugalvojo, ką parašyti apie ją, ji buvo visiškai paprasta, ar bent jau taip joms atrodė, visgi tapo plačiai žinoma šventąja, nes kasdienio gyvenimo užduotis mokėjo atlikti iš meilės. Mums neleista nė vieno teisti, nes giliai kiekviename žmoguje yra dieviškoji tikrovė, iš kurios plaukia žmogaus veiksmai, kai visa darome su meile Dievui ir artimui.

Pirmasis skaitinys iš Kunigų knygos pasakoja apie šventines dienas, kurių laikėsi žydai, taigi, ir Jėzus, kaip kad mes švenčiame Kalėdas, Velykas, Sekmines. Šabas – poilsio ir maldos Dievui diena. Galime klausti savęs: ar mums sekmadienis yra ypatinga diena? Maldos, susitikimo su mus mylinčiu Dievu diena? Tiesa, kad šiais laikais gali tekti sekmadienį dirbti, tačiau yra laisvų atokvėpio valandėlių – ar pašvenčiame jas Dievui, šloviname Jį?

Prašykime Jėzų pagalbos gerbti žmones ir neteisti jų, bet mylėti visus kaip juos mylėjo Jėzus. Maldoje ypač prisiminkime pažeidžiamiausius žmones, pasaulio atstumtuosius, ligonius, senelius, vargšus ir visus, patiriančius išbandymus. Tegu jie visi patirs Jėzaus artumą ir meilę savo gyvenime.