2020 07 31

Vincas Kolyčius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 13, 54–58 „Iš kur jam visa tai? Argi jis ne dailidės sūnus?!“

Vincas Kolyčius. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmones sinagogoje, taip kad jie stebėjosi ir klausinėjo:
„Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis ne dailidės sūnus?! Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seserys – argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai?“ Ir jie ėmė piktintis juo.
O Jėzus jiems atsakė: „Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose“. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius (1922–2013)

Šios dienos Evangelija mums aiškiai parodo, kad didžiausia kliūtis išganymui ir Jėzaus veikimui visuomet yra netikėjimas. Kai nėra tikėjimo, stebuklas neįvyksta. Taip buvo Jėzaus tėviškėje, nes Nazareto žmonėms Jėzus buvo tik jų kaimo dailidės sūnus, kurį jie tarėsi gerai pažįstą. Tačiau, nors ir nemažai žinodami apie Jį, jie nesuvokė, kas Jis iš tiesų yra, nepriėmė to, ką Jis jiems norėjo suteikti. Jų netikėjime atpažįstame ir visus kitus, kurie ir šiais laikais nenori priimti Jėzaus, kuriems Jis atrodo nereikalingas šiuolaikiniame pasaulyje.

Galime susidurti su panašiomis klaidomis ir mes ir apsirikti, kai tikime gerai pažįstantys žmones, su kuriais dažnai susitinkame. Dažnai žiūrime nerimtai ir neįsigiliname į tai, ką jie kalba, ir taip prarandame galimybę pažinti juos iš tiesų giliau. Jėzus gali mums kalbėti ir per tuos žmones, iš kurių mes nieko nesitikime.

Taigi kas mūsų gyvenime yra Jėzus? Nereikia tobulo ar didžiulio tikėjimo, kad patirtume, jog Jėzus mūsų gyvenime veikia. Jis nori tik nuolankaus atvirumo ir vaikiško pasitikėjimo. Tai ir yra mažytis kaip „garstyčios grūdelis“ tikėjimas, galintis kalnus kilnoti. Galbūt kalnas, kurį reikia nukelti, yra vidinė nuostata ar išorinė aplinkybė, tačiau kad ir kokio dydžio jis būtų, Jėzus nori jį pašalinti. Prašykime Jėzaus mums apsireikšti, kad išvystume Jį tokį, koks Jis iš tiesų yra: mūsų Gelbėtojas, Viešpats, Gydytojas, Atpirkėjas, Patarėjas ir Draugas!

Jėzau, pasitikiu Tavimi, nes Tu esi mano viltis ir išgelbėjimas. Padėk man pažinti, kas iš tiesų esi, kad leisčiau Tau būti mano gyvenimo Viešpačiu.

Bernardinai.lt archyvas