2020 08 01

Kun. Mariusz Marszałek, FGM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 14, 1–12 „Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“

Kun. Mariusz Marszalek, FGM. Bernardinai.lt nuotrauka

Anuo metu gandas apie Jėzų pasiekė tetrarcho Erodo ausis, ir jis savo tarnams pareiškė: „Tai Jonas Krikštytojas! Jis prisikėlė iš numirusių, ir todėl jame veikia stebuklingos jėgos“.
Mat Erodas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir įmesti į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados. Nes Jonas jam sakė: „Tau nevalia jos turėti“. Taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo liaudies, kuri laikė jį pranašu.
Erodo gimimo dieną Erodiados duktė šoko svečiams ir taip patiko Erodui, kad jis su priesaika pažadėjo duoti jai, ko tik ji prašysianti. O ši, savo motinos primokyta, paprašė: „Duok man dubenyje Jono Krikštytojo galvą“. Karalius nuliūdo, bet dėl priesaikos ir dėl svečių liepė duoti. Jis pasiuntė įsakymą nukirsti kalėjime Jonui galvą. Galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai.
Tuomet Jono mokiniai atėję pasiėmė kūną, palaidojo ir davė žinią Jėzui.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mariusz Marszalek, FGM

Baimė ir aistringumas – tai sprogstamasis mišinys.

Aistringumas atima žmogui protą, o baimė uždaro jo širdį. Toks žmogus nebeieško tiesos ir nebemyli. Erodas – tai tik vienas iš to tipo pavyzdžių.

Leisk man, Viešpatie, pripažinti mano širdyje slypinčias baimes ir atiduoti jas Tau, kad mano širdyje apsigyventų meilė. Ir nutolink nuo manęs visas aistras, kad visomis jėgomis ieškočiau tik Tavęs, kuris esi Tiesa.

Bernardinai.lt archyvas