2020 08 05

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 15, 21–28 „O moterie, didis tavo tikėjimas“

Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė.
Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos rėkdama!“
Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“.
Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“
Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.
O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“.
Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Vienas šios evangelijos ištraukos momentas, verčia rimtai susimąstyti. Serga mergaitė, tačiau Jėzus neskuba jos gydyti. Jis prie jos net neprisiliečia, kaip tai daro daugeliu kitų atvejų. Jėzus nėra net jos matęs. Mergaitė serga, o Jėzus visą laiką kalbasi su jos motiną. Dažnai taip atsitinka, kad tėvų elgesys yra įvairių vaikų patologijų priežastimi. Moteris sako: mano dukterį baisiai kankina demonas. „Mano“ gali reikšti nuosavybę, priklausymą. Moteris jaučia, kad jos dukra yra jos pačios tęsiniu. Galbūt jos dukra realizuos jos planus, galbūt tai, ko jai pačiai nepavyko įgyvendinti. …dukterį baisiai kankina demonas. Pažodžiui veiksmažodis (daimonizomai) reiškia „būti priklausomam“. Nuo ko yra priklausoma duktė? Kas įėjo į jos vidų? Kas jai neduoda ramybės? Kas ją kankina? Ko neįmanoma apvaldyti? Biblijoje demonu yra kažkas kas įeina į tave ir dėl to tu jau nebesi tu, elgiesi taip tarsi būtum kitu asmeniu. Jėzaus žodžiai: Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams – viską paaiškina.

Akivaizdu, kad motina neduoda savo dukrai tokio maisto, kuris jai yra reikalingas. Dukters liga – tai protestas prieš meilės stoką. Motina turi „šunyčių“, kuriems išžarsto savo meilę; ji labiau yra susirūpinusi savo baimėmis, kaip neprarasti dukros, kaip atrodyti gera mama, kaip realizuoti savo profesinius įgūdžius, kaip išsaugoti savo jaunystę ir pan. Dukra kenčia, nes jos motina nesielgia sveikai. Jėzus sprendžia šią situaciją nurodydamas į problemos šaknis. Galiausiai moteris kanaanietė susilaukė Jėzaus pripažinimo, dėl savo nepaprasto nuolankumo prieš tą tiesą, kurią jai apreiškė Jėzus. Moters nuolankumas ir tikėjimas leido Jėzui sugrąžinti sveikatą pirmiausiai jai, o po to jos dukrai. Tik tuomet kai motina buvo pagydyta, pasveiko ir jos dukra. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.