2021 12 01

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 15, 29–37 „Jėzus pagydo ligonius ir padaugina duoną“

Kun. Antanas Saulaitis. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus atvyko prie Galilėjos ežero. Jis užkopė ant vieno kalno ir atsisėdo. Prie jo susirinko didžiulė minia, kuri atsigabeno su savimi raišų, luošų, aklų, nebylių ir daugel kitokių. Žmonės suguldė juos prie Jėzaus kojų, o jis pagydė juos. Minia stebėjosi, matydama nebylius kalbančius, luošius pasveikstančius, raišus tiesiai vaikščiojančius ir akluosius reginčius. Ir garbino žmonės Izraelio Dievą.

Susišaukęs mokinius, Jėzus tarė: „Gaila man minios, nes jau tris dienas žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Aš nenoriu paleisti jų alkanų, kad nenusilptų kelyje“.

Mokiniai jam atsakė: „Iš kur mums imti dykumoje tiek duonos, kad galėtume pasotinti šitokią minią?“

Jėzus paklausė: „Kiek turite duonos?“

Jie atsakė: „Septynis kepaliukus ir kelias žuveles“.

Jėzus liepė žmonėms susėsti ant žemės. Tada paėmė septynis duonos kepaliukus ir žuvis, sukalbėjo padėkos maldą, laužė ir davė mokiniams, o mokiniai žmonėms. Ir visi pavalgė, prisisotino. Ir surinko likusius gabalėlius, iš viso septynias pilnas pintines.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorius – kun. Antanas Saulaitis SJ

Atrodytų, kad popietė ežero pakrantėje lyg Mišios – pirma gydymas žodžiu, mokymu, ištiesta ranka ir širdimi, sutartinis pasitikėjimas Dievo atlaidumu, šlovinimo žodis, senolių tikėjimo pavyzdys, o antroji dalis – dalijimasis duona iki soties, su septyneta pintinių likučių kitiems – alkstantiems, trokštantiems, išvargusiems, paklydusiems. Dievo gyvas žodis suartina.

Kiek švelnaus džiaugsmo suneštų vaišių proga. Ar žiemos šalčiai, vasaros kaitra – dalytis valgiu ir gėrimu, iš užančio ištrauktu gardumynu ir namų gamybos patiekalu liudija Dievo karalystės esminę savybę – dalytis duona ir gyvenimu, eiti ranka rankon. Eucharistija maitina bičiulystę, grožį, atjautą, dėkingumą, įžvalgą, išmintį. Sutvirtina ji mus, o mes patys – kitus. Turime kantrybės ir noro sėdėti ir klausytis kitų, drauge eiti Kristaus keliu.

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.