2020 06 29

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola“

Kun. Vytautas Brilius. Asmeninio archyvo nuotrauka

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“
Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“.
Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?
Tada Petras prabilo: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“
Jėzus jam tarė: „Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.
Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Šiandienos Evangelija tiesiogiai kalba apie istoriją: minima diena, kai Jėzaus pažadu buvo įsteigtas Petro Sostas, pažadėta jam žmonių istorijoje neišnyksianti valdžia Bažnyčioje. Tą žinią Bažnyčia skelbia visoms kartoms. Tačiau yra dalykų, kurie neturi istorinės prasmės, tačiau turi nesibaigiančią dvasinę prasmę:

Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų? Kuo tik nori, kiekvienas pagal savo supratimą, lūkesčius ir galimybes. Tačiau kiekvienas šventai įsitikinęs, kad yra teisus, o kai paaiškėja, kad atėjo ne tas, kurio jis laukė, kyla nusivylimas Dievu ir jo pažadu, bei tais, kurie Dievo Sūnaus atėjimą skelbė. Net Petro išpažinimas, kuris, kaip patvirtino Jėzus, yra dangaus įkvėptas, nebuvo teisingas, nes Mesijo ir Dievo Sūnaus atėjimą jis įsivaizdavo visiškai neteisingai, už tai Jėzaus tuojau pat buvo supeiktas.

Pažvelgiame į savo tikėjimą: ką išpažįstame, ko siekiame, ko laukiame ir tikimės? Ar mūsų neištiks nusivylimas? Ką daryti, kad jis neištiktų? Savo asmeninį tikėjimą reikia per Bažnyčią atiduoti į Dievo rankas, vis pasitikrinant, ar mūsų vidinis tikėjimas, praktikos, troškimai ir tikslai atitinka Bažnyčios mokymą.