Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 08 04

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 16, 13–23 „Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“.

Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“

Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“

Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.

Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“

O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Sadauskas SJ

Jėzus palankiai įvertina Petro tikėjimą ir pažada padaryti jį savo Bažnyčios galva; tačiau netrukus po to jis bara Petrą už tai, kad šis labai žmogiškai ir klaidingai įsivaizduoja, kas turėtų atsitikti su Mesiju. „Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ Jėzus atsisuko ir tarė Petrui: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis.“

Turime būti dėkingi evangelistams, kad pristato pirmuosius Jėzaus mokinius tokius, kokie jie iš tikrųjų buvo: ne idealizuotus personažus, bet žmones kaip ir mes, turinčius kūną ir kraują, su savo ydomis ir dorybėmis; tai priartina juos prie mūsų ir padeda suprasti, kad tobulėjimas krikščioniškame gyvenime yra kelias, kuriuo visi turime eiti, nes niekas negimsta žinodamas visus atsakymus.

Dabar žinome, kad Jėzus Kristus buvo kenčiantis Mesijas, apie kurį skelbė pranašas Izaijas ir kuris paaukojo savo gyvybę ant kryžiaus. Sunkiau priimti tai, kad mes turime skelbti jo darbus, eidami tuo pačiu atsidavimo, atsižadėjimo ir pasiaukojimo keliu. Įsilieję į visuomenę skatinančią greitą sėkmę, mokymąsi be pastangų, maksimalaus pelno siekimą kuo mažesne kaina, neturėtume stebėtis, kad galiausiai imame žvelgti į dalykus taip, kaip juos skatina matyti mūsų aplinka, o ne Dievas. Tik gavęs Šventąją Dvasią, Petras suprato Jėzaus žodžius ir jo gyvenimo įvykius, ir kuriuo keliu jis pats turi eiti. „Pasaulio suspaudimai kupini liūdesio ir neturi jokių apdovanojimų, o tuos suspaudimus, kuriuos patiriame dėl Dievo, sušvelnina amžinojo atpildo viltis“ (šv. Efraimas).

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.