2022 08 05

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 16, 24–28 „Kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?

Nes Žmogaus Sūnus ateis Tėvo garbėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Iš tiesų sakau jums: kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį su savo karalyste“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Sadauskas SJ

Ši Evangelija skamba gana radikaliai: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi…“ Susidūrę su kančia dažnai išgirstame: „Turime priimti Dievo siunčiamus kentėjimus… Tokia yra jo valia…“ Mes ir toliau renkame nuopelnus panašiai kaip prekybos centuose nuolaidų ženkliukus tikėdamiesi juos parodyti Dangaus teisėjų tarybai, kai ateis mūsų teismo diena.

Ar toks požiūris į kančią kaip siektiną gėrį dėl didesnio kiekio nuopelnų yra teisingas? Juk Kristus nebuvo stoikas: kai troško, buvo alkanas, pavargęs, nemėgo būti apleistas, meldėsi, kad kančios „taurė“ jį aplenktų. Jis leido kitiems jam padėti… Ir jis pats kiek galėdamas malšino kitų žmonių fizinį ir dvasinį skausmą. Taigi, kas vyksta?

Kristus aukštino ne kančią, o „maistą“: „Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą.“ Todėl ir mes pirmiausia turime sekti Kristumi. Nereikia pirma kentėti, o tik paskui jį sekti… Kristų reikia sekti iš meilės, nes tik jos šviesoje suprasime aukos ir asmeninio atsižadėjimo prasmę: „Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras“ (Mt 16, 25).

Meilė ir gailestingumas gali paskatinti aukotis. Kitaip sakant, tikra meilė reikalauja vienokių ar kitokių savo užgaidų ribojimo dėl kito asmens ar bendro gėrio, vadinasi, gimdo tam tikrą pasiaukojimą. Tačiau ne kiekvienas pasiaukojimas gimdo meilę. Dievas nėra auka; Dievas yra meilė, ir tik toks jo suvokimas atskleidžia, kad mūsų pastangos ir nuovargis turi prasmę. Šv. Augustinas sakė: „Kai žmogus myli, jis kančios nejaučia, o kai kenčia, pamilsta savo kančią.“

Klauskime savęs, kaip savo gyvenimo sunkumus galėčiau paversti tikėjimo ir meilės aktu? Kaip galėčiau geriau Kristų pažinti, labiau jį pamilti ir nuoširdžiau juo sekti?

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.