2020 08 07

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 16, 24–28 „Kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?“

Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?
Nes Žmogaus Sūnus ateis Tėvo garbėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Iš tiesų sakau jums: kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį su savo karalyste“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Skaitant šią evangelijos ištrauką sunku būtų nepaklausti apie tuos „kai kuriuos“: kuo jie skiriasi nuo kitų? Dėl ko jie pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį su savo karalyste, o kiti ne? Ar jie taip ilgai gyvens? Ar čia kalbama apie tuos, kurie sulauks pasaulio pabaigos?

Akivaizdu, kad ne!

Kalbama apie žvilgsnio kokybę. Yra tokių „kai kurių“, kurie mato tai, ko kiti nesugeba matyti. Taip yra dabar, taip buvo ir prieš dvidešimt amžių.

Vienas pamokslininkas homilijos metu paklausė klausytojų: „Kas iš jūsų yra matęs Jėzų Kristų ateinantį su savo karalyste?“ Pakilo kelios, gal keliolika rankų, tarp jų – vos dvi ar trys kunigų… Iš tiesų: „kai kurie“. Tuomet pamokslininkas  kiek galėdamas aukštai iškėlė altoriaus kryžių, kad visi jį galėtų matyti.

Kristus yra kryžiaus Karaliumi. Kas yra matęs Jį ant kryžiaus – matė Jo karaliavimą, kuris yra beribės meilės karaliavimas. Kitokios galios nei meilės galia Kristus neturi ir nenori jos turėti, o jei kažkas Jam ją siūlo, Jis beatodairiškai ją atmeta. Jis bėga nuo tų, kurie nori jį paskelbti karaliumi. Kristus ant kryžiaus turi galią pašaukti žmogų net kankinystei. O to jokia kita galia padaryti negali.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.