2021 12 11

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 17, 10–13 „Elijas jau buvo atėjęs, bet jie jo nepažino“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Mokiniai paklausė Jėzų: „Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“

Jis atsakė: „Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atstatyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“.

Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – ses. Gražina Dapšauskytė FPS

Jonas Krikštytojas buvo tas, kuris atėjo paruošti kelią Viešpaties atėjimui. Pirmiausia jis pats atpažino Jėzų ir kitiems parodė Dievo Avinėlį. Jonas Krikštytojas kalbėjo tokiais žodžiais, kurie palietė susirinkusiųjų širdis. Jis mokėjo atpažinti tikrąją tiesą ir ją skelbti kitiems.

Nė vieno pranašo užduotis nėra lengva – nei Elijo, nei Jono Krikštytojo. Rašto aiškintojai neatpažino Jono Krikštytojo misijos svarbos, neišgirdo jo skelbiamos žinios. Jie dar laukė kitokių ženklų, kitokio skelbimo būdo ir tapo akli ir kurti tam, kas vyko. Pranašas perduoda ne savo, bet Dievo žinią. Jis negali pataikauti žmonėms, kalbėdamas tai, ką kiti nori girdėti. O kad mes mokėtume atpažinti šių dienų ženklus, kad turėtume ausis girdėti ir akis matyti, kad atpažintume Viešpaties aplankymo metą!

Jonas Krikštytojas kalba apie šviesą. „Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą, ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą“ (Jn 1, 7–8). Toji šviesa yra Kristus. Ir mes esame kviečiami tokiai pačiai kaip Jono Krikštytojo misijai. Esame kviečiami įnešti Kristaus šviesos ten, kur tamsu. Įnešti daugiau vilties, savo gyvenimu liudyti apie kartu su mumis gyvenantį Dievą, priminti, kad esame pakviesti kilnesniam gyvenimui. Esame kviečiami atverti savo širdis Dievo meilei ir Jo gailestingumui. Atverti širdis šalia esantiesiems, tarnauti ir mylėti nelaukiant atlygio. Būti tokie, kurie kitiems gali padovanoti gerą žodį ir šypseną, kurie turi laiko kitus išklausyti.

Jėzau, leisk mane būti Tavo šviesos spinduliu! Mokyk būti tikru Tavo liudytoju!