2020 08 08

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 17, 14–20 „Jei turėtumėte tikėjimą, jums nebūtų nieko negalimo“

Bernardinai.lt nuotrauka

Prie Jėzaus prisiartino vienas vyras, puolė prieš jį ant kelių ir maldavo: “Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus! Neretai jis įpuola į ugnį ir į vandenį. Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie nesugebėjo išgydyti”.
Tada Jėzus atsakė: “Oi, netikinti ir sugedusi karta! Iki kol man reikės su jumis būti? Kaip ilgai man reikės jus kęsti? Atveskite já čia pas mane”. Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo, ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko.
Likę vieni, mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: “Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?”
Jis atsakė: “Dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo”.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Kaip galėjo atsitikti, kad mokiniai negalėjo padaryti to, ką padarė Jėzus?

Galbūt dėl to, kad manė, jog reikalo esmė yra darymas, veikimas, veiksmas. Tuo tarpu  esmė glūdi tikėjimo vienybėje su Jėzumi. Dėl to Jėzus priekaištauja savo mokiniams, kad jie negalėjo pagydyti epileptiko.

Kartais mes patys esame kalti dėl savo bejėgiškumo. Mes jaučiamės bejėgiai tuomet, kai pernelyg pasitikime savo jėgomis, kada į pirmą planą iškeliame savo galias, o ne pasitikėjimą Jėzaus gyvu buvimu tarp mūsų. Mokiniai, panašiai kaip ir mes, manė, kad galės susitvarkyti patys, be Jėzaus.

Jėzus lygina tikėjimą su garstyčios grūdeliu todėl, kad daugelis žmonių, o galbūt ir mes patys, dažnai neįvertiname tikėjimo galios. Tikėjimas neatrodo mums kažkuo reikšmingas. O juk tikėjimas padaro mus Dievo visagalybės dalyviais: Jums nebūtų nieko negalimo – sako Jėzus šios dienos evangelijoje.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.