2020 10 02

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 18, 1–5. 10 „Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė: „Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?“
Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas laikys save mažu kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima.
Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Angelai yra grynai dvasiniai, bekūniai, nematomi ir nemirtingi kūriniai, asmeninės būtybės, apdovanotos protu ir valia. Be paliovos veidu į veidą kontempliuodami Dievą, angelai jį šlovina, jam tarnauja, yra jo pasiuntiniai, vykdantis visų žmonių išganymo misiją.

„Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą – globėją ir gynėją, vedantį jį į gyvenimą“ (šv. Bazilijus Didysis, † 379). Apie angelus, tautų ir pavienių žmonių sargus rašo: Dan 10, 13. 20–21; Tob 5, 4–7; apie angelus užtarėjus – Tob 13, 12. 15.

Taip pat ir šios dienos Evangelijoje Jėzus sako: „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ (Mt 18, 10). Mažutėlių orumą pabrėžia faktas, kad jiems Dievo akivaizdoje atstovauja šios dangiškosios būtybės.

Tačiau Laiške žydams, regis, perspėjama vengti perdėto angelų vertinimo: jie tik tarnai (1, 14), ir išaukštintas Jėzus Kristus stovi nepalyginti aukščiau už juos (2, 16).