2021 12 07

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 18, 12–14 „Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip jums atrodo: jeigu kas turėtų šimtą avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų devyniasdešimt devynių kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios? Ir jei surastų,– iš tiesų sakau jums,– jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl devyniasdešimt devynių, kurios nebuvo paklydusios.

Taip ir jūsų dangiškasis Tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažutėlių“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – ses. Gražina Dapšauskytė FPS

Pažvelkime, gal aš esu toji avis, kuri nenuklydo labai toli, bet čia pat įsipainiojo į brūzgynus: interneto, socialinių tinklų, tuščio smalsumo, tingumo, darboholizmo, nepagrįstų baimių… Juk gali nuklysti tas, kuris pats užsidaro neatleisdamas, pavydi kitiems, kuris nuolat visus kritikuoja, visada viskuo nepatenkintas. Ar noriu būti surasta ir suteikti džiaugsmo dangaus Tėvui?

Tai „Viešpats yra mano Ganytojas – ir man nieko netrūksta“ (Ps 23, 1). Ganytojas yra dėmesingas ir pastebi kiekvieną, pažįsta kiekvieną, žino, kas yra kiekvieno širdyje, žino mūsų geras savybes ir trūkumus, žino, ką esame gera padarę ir kiek kartų, ir kada esame nusivylę. Priima mus tokius, kokie esame ir kviečia juo sekti, kviečia patikėti jo švelniu kviečiančiu balsu.

Dievas neatmeta nė vieno žmogaus, o ieško jo iki paskutinės akimirkos. Ganytojas visada išeina ieškoti ir bet kada gali atrasti. Palaimintasis Jurgis Matulaitis rašė: „Atsidėjus visame kame reikia ieškoti Dievo ir stengtis Jam įtikti. Bet Viešpats Dievas taip yra malonus ir geras, kad Jis pirmutinis mūsų ieško“ (Užrašai, 1910 XI 17).

Niekas negali Dievo sulaikyti, bet ir likusios devyniasdešimt devynios turi su džiaugsmu priimti surastą avį, priimti atgal sugrįžusį brolį ar sesę.

Kas aš būčiau – pasiklydusi avis ar dar pasilikusi kaimenėje, esu Dievo mylima ir kviečiama mylėti kitus, esu kviečiama džiaugsmui.

Viešpatie, padėk man Tave, Gerąjį Ganytoją, dar labiau pažinti ir pamilti! Padėk man pasitikėti begaliniu Tavo gailestingumu!

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.