Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 07 11

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 19, 27–29 „Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“

O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – Gražina Dapšauskytė FPS

„Kas mums bus už tai?“ – gal ne kartą ir mums kyla šis klausimas. Toks klausimas parodo mūsų abejones, netikrumą, baimę, kad ką nors pasirinkę ar kažko atsisakę liksime be nieko, tušti. Taip mes patys norime daryti „apskaitą“, tačiau turėtume tai palikti mus mylinčiam ir teisingajam Dievui. Juk „kiekvieno žmogaus širdyje yra Dievo sukurta tuštuma, kurios negali užpildyti joks sukurtas daiktas, bet tik Dievas Kūrėjas, pažintas per Jėzų Kristų“ (B. Paskalis).

Jėzus mums pažada visko šimteriopai ir amžinąjį gyvenimą.

Taip pat svarbu, kad mums kylančius klausimus neuždarytume savyje, bet išdrįstume klausti. Dievas visada atsako, bet ne visada tokiu būdu, tokiu balsu, taip greitai, kaip tikimės. Jėzus į mūsų širdis gali ateiti (ir ateina) ne tik tiesiu keliu, bet ir vingiuotu abejonių taku.

Dėkoju Tau, Jėzau, kad girdi mūsų klausimus ir abejones. Duok išminties išgirsti ir priimti Tavo atsakymą ir kantrybės išlaukti!

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.