Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 01 06

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 2, 1–12 „Atvykome iš Rytų jo pagarbinti“

Cathopic.com nuotrauka

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.“

Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.

Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį.“

Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau.“ Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.

Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.

Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos komentaras

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies (Mt 2, 1).

Jei ryte nusiteiksime, kad bus bloga diena, greičiausiai ji tokia ir bus. Bet jei pabusime, tikėdamiesi geros dienos, tai viskas tądien ir išeis į gera. Tai paprastas pavyzdys, kaip mūsų nusiteikimas paveikia mūsų reakcijas į įvairias situacijas. Šios dienos Evangelija yra nuostabus pavyzdys, kokį didelį poveikį mums turi mūsų nusistatymas. Pirmiausia sutinkame karalių Erodą, kuris „sunerimo“, išgirdęs žinią apie Jėzaus gimimą (plg. Mt 2, 3). Vėliau – išminčius, kurie dėl tos pačios priežasties „be galo džiaugėsi“ (Mt 2, 10). Ir Erodas, ir išminčiai suvokė, kad gimė naujas karalius, ir nekantravo jį pamatyti – tik dėl skirtingų priežasčių. Erodas, nesaugus dėl savo valdžios, mato Jėzuje grėsmę ir griebiasi apgaulės, kad Jį sunaikintų. Išminčiai, tiesos ieškotojai, sužavėti naujienos, skuba pasveikinti vaikelį su karališkomis dovanomis.

Mes visi esame patyrę, kaip baimė, pavydas ar kitas negatyvus jausmas paveikė mūsų elgesį tam tikroje situacijoje. Užuot prisiminę, jog Jėzus visada trokšta mums geriausio, galvojame, kad Jis mus pamiršo arba dar blogiau – kad Jis mus baudžia. Tačiau jei į kiekvieną situaciją žvelgtume atvira širdimi, kaip išminčiai, pasiruošę priimti Dievą, abejonės ir baimės pasitrauktų. Mes sutiktume Jėzų netikėčiausiose vietose, kaip išminčiai atrado visagalį Dievą kukliame Marijos ir Juozapo būste.

Taigi, kai tave apniks abejonės ar baimė, stabtelėk ir prašyk Šventosios Dvasios, kad padėtų tau atrasti Dievo artumą. Prašyk Jos pagalbos į viską žvelgti atviriau, su didesniu pasitikėjimu. Tada tave apims toks pat džiaugsmas ir net pagarbi baimė, kokius jautė išminčiai.

Šventoji Dvasia, vadovauk mano nuostatoms. Padėk man jausti Tavo vedimą ir pripildyk širdį Tavojo džiaugsmo.

„ŽODIS tarp mūsų“ (2016 m. sausis–vasaris)

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite