2022 01 06

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 2, 1–12 „Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“

Unsplash.com nuotrauka

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“.
Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.
Tie jam atsakė: Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą – Izraelį’ “.
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaras

Daugelis mūsų kada nors patyrėme apsireiškimą. Tai buvo metas, kai netikėta įžvalga, it staigus šviesos pluoštas, perskrodė mūsų mintis ir padėjo suvokti tai, ko niekaip nepajėgėme anksčiau. Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimą – Jėzaus Apsireiškimą kiekvienam, skendinčiam tamsybėse. Evangelijoje skaitome, kad Jėzaus pasveikinti atvyko išminčiai. Jie yra pirmavaizdis viso pasaulio tautų, traukiančių prie Jėzaus. Kaip išminčiai sekdami žvaigždę atrado žydų Karalių, taip viso pasaulio žmonės bus patraukti spindinčios Jėzaus šviesos.

Tie namai, kuriuose išminčiai atrado Viešpatį, buvo miela ir svetinga vieta, spindinti meile. Joje buvo išsipildę pranašo žodžiai. Įsivaizduokime Marijos ir Juozapo namus, dvelkiančius jaukumu ir ramybe, dosniai dalijančius supratingumo ir atjautos šilumą kaimynams. Neabejotinai visi kaimynai šią šeimą gerbė už tokį gerumu dvelkiantį bendravimą tarpusavyje ir su kaimynais.

Šiandienos skaitiniai mums meta iššūkį: paversti savo namus palaiminimų vieta. Nors žemę dengia tamsa, bet mes galime būti šviesos žiburiai. Mūsų namai gali tapti vieta, kur svetingai priimami vargšai ir vienišieji, kur susirūpinę žmonės gali pajausti Dievo meilę ir sulaukti padrąsinimo.

Į šį iššūkį galima atsiliepti įvairiopai. Juk nėra dviejų vienodų namų, kaip nėra dviejų vienodų šeimų. Nereikia nė mėginti perprasti, kaip turime spinduliuoti Kristaus šviesą. Verčiau paklauskime, kaip mūsų šeima gali priimti Jo šviesą. Juk kiekvienas sušilęs žmogus skleidžia šilumą aplinkiniams. Tad Kristaus šviesa tespindi jums šiandien! Melskite Jį naujo apsireiškimo. Prašykite Jį padėti matyti, kad galėtumėte spindėti (plg. Iz 60, 5). O tada kiekvienas meilės, dosnumo ir svetingumo veiksmas spindės dieviškąja šviesa!

Jėzau, ateik į mano širdį ir namus. Tavo šviesa tespindi per mane pasauliui, ypač tiems, kurie ilgisi Tavo meilės spindulių.

„ŽODIS tarp mūsų“, 2013 sausis–vasaris