Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 08 17

Kun. Gintaras Blužas, OFS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 20, 1–16 „Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“

Kun. Gintaras Blužas, OFS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą:
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną.

Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: „Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!“. Jie nuėjo ir vėl išėjęs apie trečią ir devintą valandą, jis taip pat padarė.

Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: „Ko čia stovite visą dieną be darbo?“, tie atsako: „Kad niekas mūsų nepasamdė“. Jis taria jiems: „Eikite ir jūs į mano vynuogyną“.

Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: „Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!“ Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.

Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: „Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą“. Bet jis vienam atsakė: „Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą suderėjai su manimi? Imk, kas tavo ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“

Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Gintaras Blužas OFS

Koks yra Tėvo teisingumas?

Šeimininkas su pirmaisiais darbininkais suderėjo standartinį to meto dienos atlyginimą – denaras per dieną. Antriesiems, vėliau prisijungusiems prie darbo vynuogyne, pažadėjo sumokėti, „kas bus teisinga“. Tretiesiems, prisijungusiems prieš pat darbo pabaigą, išvis nieko nežadėjo.

Ir galiausiai sumokėjo visiems „kas teisinga“ – vienodai, po tą patį denarą. Tik, pradėdamas nuo paskutiniųjų, kad ir pirmieji matytų paskutiniųjų atlygį bei suprastų, jog Dangiškojo Tėvo teisingumas kitoks.

Jis užmoka ne pagal naudingumą, bet duoda savo denarą vien todėl, kad buvai darbininkas Jo vynuogyne. Jei jis mokėtų pagal teisingumą, kurio tikėjosi pirmieji, kas iš mūsų galėtume būti tikri, kad tikrai užsidirbome savo gyvenime tą Viešpaties denarą?

Jeigu kas ir „dirbame“ Viešpaties vynuogyne visą gyvenimą, neliūdėkime dėl brolio, kurį Viešpats lygiai myli bei apdovanoja, nors jis ir nebuvo su Juo visą gyvenimą, bet „prisijungė“ tik paskutinę valandą. Tai būtų „sūnaus palaidūno“ brolio nelaimė (plg. Lk 15, 11-30). Liūdesys dėl kito gėrio yra pavydas, kuris atima iš mūsų visą Tėvo palikimą… Tad „nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė“ (Neh 8, 10b).

Ačiū Dievui, kad ji teisingas… kitaip!

Bernardinai.lt archyvas

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.