2020 09 27

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 21, 28–32 „Apsigalvojo ir nuėjo dirbti“

Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:
„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais.   Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“
Jie atsakė: „Pirmasis“.
Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Daugeliu prasmių žmogaus gyvenimą galima palyginti su kelione, taip pat ir pagal gyvenimo prasmę. Kiekviena kelionė turi savo pradžią ir pabaigą, sėkmingai kelionei būtina žinoti vietą, iš kurios išvyksti, ir vietą, kur turėtum nuvykti. Sename vaikiškame katekizme paprastai, bet ir giliai prasmingai apibrėžtas žmogiškosios kelionės tikslas: „Kam žmogus gyvena ant žemės? – Kad įvykdytų Dievo valią ir nueitų į dangų.“ Tai ir įprasmina žmogaus gyvenimą, o gyvenimas nesusivienijant su Dievu neturi prasmės.

Keliaudamas žmogus gali ir sustoti, ir nuklysti, ir atgal pasukti, tačiau gyvenimas vertas tiek, kiek jis pasiekia savo tikslą – tikrą vienybę su Dievu, kuri po šio pasaulio ribotumo pasiekia mums neįsivaizduojamą artumą. Šiuo požiūriu visi lygūs, o tie, kurie turi gerą reputaciją, nėra svarbesni už tuos, kurie jos neturi. Ir ne todėl, kad neturi gero vardo arba gerų darbų, o pagal tai, ar eina iš esamos būklės į Viešpatį. Todėl mes kukliai ir atsakingai stengiamės ištirti, kaip toli ir kuria kryptimi esame nuo Dievo ir ištvermingai prie jo einame, džiaugdamiesi, kad turime Bažnyčios mokymą ir globą, bendraminčių nesuskaičiuojamus pulkus, sakramentų ir kitų dvasinių priemonių pagalbą.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.