2020 10 25

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 22, 34–40 „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį“

Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF. Kosto Kajėno/Bernardinai.lt nuotrauka

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“
Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Sunku mylėti visu savimi – ne tik Dievą, bet ir žmones. Sunku nepasilikti sau rezervo, saugumo garanto. Sunku nesitikėti atsako, nereikalauti rezultatų, nesiekti naudos. Sunku tapti meile.

Esame kviečiami mokytis mylėti iš paties Dievo – mylėti kaip Jis, mylėti tada, kai yra atmetamas, mylėti nepaliaujamai, ištikimai, kantriai. Esame kviečiami mylėti visu savo gyvenimu, kiekviena akimirka.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kita vertus, gražūs mūsų pasiryžimai mylėti ir būti kitiems meile neretai sudūžta susidūrus su kasdienėmis kliūtimis. Kaip Jėzus yra mėginamas fariziejų, keliančių provokuojančius klausimus, taip mūsų meilė yra išbandoma kiekvienos dienos netikėtumais, nepatogumais, nesėkmėmis.

Kartais norisi pasiduoti ir pasitraukti – nebedėti pastangų, nebesistengti mylėti nepatogių, tų, kurie neatsako į mūsų meilę. Bet mokydamiesi ko nors nesitenkiname minimaliais įgūdžiais ir mokytis norime iš geriausiųjų. Todėl ir mylėti esame kviečiami mokytis iš Dievo – iš to, kuris visada ištikimai myli.