Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 21

Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 28, 16–20 „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“

Pexels.com nuotrauka

Anuo metu vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.

Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt.

Evangelijos komentaro autorė – ses. Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ

Ir štai aš esu su jumis visada, iki pasaulio pabaigos.

Žemiškasis apaštalų nuotykis su Jėzumi baigiasi ant kalno, nuo kurio Viešpats žengia į Dangų. Atsiliepę į Jėzaus kvietimą mokiniai sekė Jį, bet tai, ką jie matė ir girdėjo, dažnai pranoko drąsiausius įsivaizdavimus, atskleidžiančius jų tikėjimo ribas. Toks požiūris jų neapleido net ir po Viešpaties prisikėlimo.

Garsiausias yra abejojančio Tomo atvejis. Tačiau šios dienos Evangelijoje skaitome, kad Tomas nebuvo vienintelis, kuris abejojo. Nepaisydamas to, Jėzus, prieš išvykdamas į Tėvo namus, paveda jiems svarbiausią misiją – skelbti Evangeliją. Nuo šiol jie turės tęsti Jo misiją be Jo regimo buvimo. Jie bus už tai atsakingi, taps brandžiais apaštalais.

Tačiau Jėzus jų nepaliks likimo valiai.  Prieš iškeliaudamas pas Tėvą Jis užtikrina juos savo buvimu: „Štai aš esu su jumis visada iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20).

Viešpats pasilieka savo Bažnyčioje, kuri įpareigota skelbti Evangeliją visame pasaulyje. Šis tikras buvimas apaštalams turi būti ne tik sustiprinimas, bet ir užtikrinimas, kad jų mokymas yra autentiškas Kristaus žodis.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite