Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 01 07

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 4, 12–17. 23–25 „Dangaus karalystė čia pat!“

Cathopic.com nuotrauka

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: „Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“.

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!“

Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės nešdavo pas jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus – demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, – o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos komentaras

Mokydamas… skelbdamas… gydydamas… (Mt 4, 23)

Ar esi krepšinio sirgalius? Jei taip, turbūt girdėjai apie trigubą ėjimą. Taip vadinama situacija, kai puolėjas turi tris galimybes: varyti kamuolį, jį perduoti arba mesti į krepšį. Šios dienos Evangelijoje skaitome, kad garsas apie Jėzų pasklido žaibišku greičiu. Ir Jis taip pat turėjo galimybę imtis trigubo ėjimo. Užuot pasirinkęs kurią nors vieną galimybę, Jis pasinaudojo visomis trimis: mokė, skelbė ir gydė. Galbūt Jo nuostata ir mums suteiks naujų įžvalgų.

Naudodamasis šia triguba prieiga, Jėzus bandė pasiekti kuo daugiau žmonių. Mokydamas Jis aiškino Raštą, atsakinėjo į klausimus ir provokavo tradicinį mąstymą. Skelbdamas Karalystės Evangeliją, Jis drąsino, laimino ir guodė žmones, kalbėdamas apie jiems skirtą laisvę. Galiausiai gydydamas įvairias ligas rodė, kad Dievo Karalystė yra apčiuopiama, reali, kai susiduriama su žmonių poreikiais.

Tu gali sakyti: „Gerai, bet aš juk negaliu daryti to, ką darė Jėzus.“ O galbūt gali, gal net jau tai darai? Ar kada nors atsakei į klausimą apie savo tikėjimą? O gal draugo replika paskatino tave nerti giliau ir šį tą suprasti? Tu mokaisi, kaip mokyti! Ar kada nors pasidalijai, ką Viešpats tau yra padaręs? Vadinasi, tu skelbei Evangeliją! Gal kam nors padėjai bėdoje ar meldeisi už sergantį? Tu gydei sužeistą pasaulį!

Spartus Evangelijos plitimas, čia aprašomas evangelisto Mato, vyko ne tik Jėzaus laikais. Jis ir dabar nori veikti per kiekvieną iš mūsų, kad pasiektų kuo daugiau žmonių. Jis nori pasinaudoti tavimi. Taigi, kai tavęs kas nors ko nors klaus, atsakyk švelniai ir su meile. Viešpats tau padės, jei liksi Jo artumoje. Kai kam nors reikės padrąsinančio žodžio, melsk, kad Jėzus palaimintų tavo žodžius. Tu net neįsivaizduoji, koks guodžiantis gali būti tavo liudijimas. Jei kas nors yra bėdoje, paieškok, kaip jam padėti. Galbūt tai bus mažmožis, bet jis viską pakeis. Tai gal neatrodys kažkas didingo, bet tu gali skelbti Evangeliją, kad ir kur būtum!

Viešpatie, panaudok mane skleisti Gerąją Tavo Karalystės Naujieną visiems, kuriuos šiandien sutiksiu.

„ŽODIS tarp mūsų“ (2016 m. sausis–vasaris)

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite