2021 11 30

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 4, 18–22 „Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“

Kun. Antanas Saulaitis. Bernardinai.lt nuotrauka

Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; buvo mat žvejai.

Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“.

Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė.

Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorius – kun. Antanas Saulaitis SJ

Jėzus marių pakrantėje pašaukia juo sekti du brolius, po kurio laiko – kitus du. Kviečia per daug neaiškindamas, be jokių įrodinėjimų ar vilionių. Šios dienos šventasis Andrius palieka savo valtį bei tinklus ir seka Jėzų visą savo gyvenimą.

Mes irgi esame geros valios žmonės. Mums kito nelaimės rūpi, lyg būtų mūsų, esame dėkingi už kito sėkmę, lyg būtų sava, kito netektis tampa ir mūsų, o kito laimėjimai mus pradžiugina. Išmokstame pakęsti net priešą, ryžtamės nekenkti kitam, padėti bėdon pakliuvusiam, – kartais net persistengiame. Apaštalinė tarnystė – nenykstanti vertybė, o esame visi siunčiami į misiją žvejoti – ištiesti ranką ir širdį sesei ir broliui.

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.