2021 06 07

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 5, 1–12 „Palaiminti dvasingieji vargdieniai“

Bernardinai.lt

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė:

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti.

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.

Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimir Solovej

Veikiausiai tai pats gražiausias Evangelijos pagal Matą puslapis. Su visu tikrumu – labiausiai nenumaldomas. Jėzus skelbia palaimintaisiais – tikrai laimingais tuos, kuriuos mes laikome pralaimėjusiais ir nugalėtais. Jo žodis yra toks aštrus, kad tiesiog įpareigoja mus keisti savo perspektyvą: tikrai laimė neglūdi liūdesyje ar persekiojimuose.

Palaiminimai kviečia mus žvelgti toliau nei graudulys ar persekiojimai, ieškoti įvykių interpretacijos rakto Dieve, o ne pasaulyje, kuris tokio rakto neturi. Žinoma, mes turime vengti liūdesio ir kančios, tačiau neturėtume to daryti bet kuria kaina. Tik sekdami Jėzų, pirmąjį palaimintąjį – tikrai laimingą, mes tampame pajėgūs būti romūs, turintys vargdienio dvasią, nuolankūs, taikdariai, autentiški liudytojai skirtingo nei šio pasaulio, visiškai netikėto, kadangi evangelinio – gyvenimo būdo.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Bet kuria kaina laimės troškulio logikos apakintai žmonijai Jėzus siūlo Dievo logiką, kuris apdovanoja pagal poreikius, o ne pagal nuopelnus. Dėl to gyvenant tikėjimu yra įmanoma neprarasti vilties, džiaugtis suspaudime, likti ramybėje ir ją puoselėti arogantiškame ir smurtaujančiame pasaulyje. Šventosios Dvasios dovanos dėka galima jau šiandien gyventi palaiminimais…