Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 5, 1–12 „Palaiminti dvasingieji vargdieniai“

Kun. Robertas Urbonavičius. Asmeninės feisbuko paskyros nuotrauka

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė:
„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Palaiminimai. Bene žinomiausia ir mėgstamiausia Evangelijos vieta. Kiek daug šventųjų ir net ne krikščionių yra apmąstę šiuos palaiminimus. Turbūt susidarytų atskira, o gal net ir kelios lentynos knygų, kuriose narstyta kiekvieno palaiminimo reikšmė ir prasmė.

Tačiau ar šis aštuongubas kelias yra tapęs mums savas? Tikriausiai Jėzus netroško mums palikti testo (juk šiais laikais jie labai mėgstami), pagal kurį nustatytume savo krikščioniškumo lygį. Net ir norėdami to negalėtume padaryti, nes juose nieko specifiškai krikščioniško nėra. Jį puikiai gali įgyvendinti ir budistas, ir geros valios ateistas.

Palaiminimai – tai gyvenimo būdas. Jei tuo gyvenu, jei taip elgiuosi – esu palaimintas. Mano gyvenimas tampa palaima man pačiam ir tiems, kurie supa mane.

Galiausiai pats Jėzus yra visų palaiminimų Išpildytojas ir Centras. Šie aštuoni takai jais keliaujančius galiausiai nuveda pas Tą, kuris save vadinu Keliu, Tiesa ir Gyvenimu.