2021 06 08

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“

Bernardinai.lt

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.
Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimir Solovej

Palaiminimai yra mūsų gyvenimo druska ir mūsų pasirinkimų šviesa. Turėtų taip būti arba taip galėtų būti.

Jei rimtai priimtume Evangeliją ir išdrįstume į ją panardinti savo konkretų kasdienį gyvenimą, tuomet mes bent šiek tiek, bent kažkurioje srityje įgyvendintume naują stulbinamą Jėzaus logiką, kurią Jis pirmas pavertė tikrove savo gyvenime. Jei vietoj instinkto, geismų, vyraujančių madų mūsų apsisprendimų kriterijumi būtų evangeliniai palaiminimai, tuomet mes, to net nepastebėdami ir neįsisąmonindami, taptume žemės druska ir pasaulio šviesa.

Ne todėl, kad būtume geresni už kitus, bet todėl, kad apgyvendinti paties Dievo, kuris pasilieka tuose, kurie Juo pasitiki.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Mes esame druska. Pakanka žiupsnelio druskos, kad gyvenimas įgautų skonį. Esame šviesa. Pakanka vienos nedidelės žvakutės, kad būtų išsklaidyta tiršta didingos katedros tamsa.

Tačiau būkime budrūs. Jei druska išsidvoktų, ji niekam netinkama. Jei Evangelijos radikalumą priimsime paviršutiniškai ir apytiksliai, mes nieko nepasūdysime – nei mūsų pačių, nei juo labiau istorijos.