Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 06 07

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.

Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kurie yra namuose.

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

Šviesa pasauliui

Žmogus šviesos įvaizdį suvokia kaip gėrio, grožio, gyvenimo sferą. O tamsa, priešingai, simbolizuoja nežinojimą, blogį, nuodėmę, mirtį. Pats pasaulio sukūrimas prasideda nuo dieviškojo „Tebūnie šviesa!“ Mūsų tikėjimo gyvenime tikroji ir nesibaigianti šviesa yra Kristus. Jis yra tas, kuris pasirodo kaip šviesa ir nušviečia visą pasaulį.

Tamsa pasaulyje pasirodo kaip priešingybė Kristui, tačiau Jo šviesa kuria Dievo karalystę žmonių širdyse net didžiausioje pasaulio tamsoje.

Ant Taboro kalno mokiniai matė Jėzų, apsuptą šviesos, ir tai būtent simbolizuoja gyvybės pergalę pasaulyje, kuris galiausiai bus persmelktas dieviškosios šviesos. Bažnyčia dėl savo pašaukimo yra ir turi būti pasaulio šviesa, ir ji pirmiausia, nepaisydama žmogaus silpnumo ir nuodėmių, neša Kristaus šviesą per žmones ir pasaulį šventinančius sakramentus, savo mokymo tradicija, savo tikinčiųjų ir šventųjų pavyzdžiu. Šitaip kiekvienas Bažnyčios vaikas yra pakviestas pats būti persmelktas Kristaus šviesos ir nešti ją pasauliui kaip liudijimą.

Šalia šviesos simbolio yra ir druskos simbolis. Visi šiandien naudojame druską, tačiau visai ne su tokiu rūpesčiu ir pagarba, kokiais ją naudojo senovės žmonės. Tuomet šaldytuvų nebuvo, ir vienas iš pagrindinių būdų konservuoti maisto produktus buvo sūdymas. Visuomenė kuria vertybes, bet ar sugeba jas išsaugoti? Kiekvieną dieną gimsta nauji žmonės, gauna laikinąjį gyvenimą žemėje. Bet kas jiems duos amžinąjį gyvenimą? Tokia buvo ir yra Jėzaus mokinių misija. Todėl pirmoji jų misija buvo krikštijimas. Bažnyčios misija yra pasaulio sūdymas Kristaus Evangelija, kad jis gautų amžinojo gyvenimo Dievo artumoje garantą. Štai kodėl druskos tikrumas ir tyrumas priklauso nuo mūsų gyvenimo liudijimo, mūsų veiksmų, mūsų gerų troškimų, mūsų artumo su Kristumi. Tik šitaip druska nepraras sūrumo.