Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 03 23

Gintautė Giedrimaitė, CC

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Gintautė Giedrimaitė, CC. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:

„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.

Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – Gintautė Giedrimaitė CC

Šiandien skaitome Kalno pamokslo skyrelį, kuriame girdime Jėzaus žodžius apie Įstatymą. Gali susidaryti įspūdis, kad Jis smulkmeniškai ragina laikytis visokiausių taisyklių ir persergi, kad jei kartais kažką praleistume, gali liūdnai baigtis… Šventajame Rašte yra daug nurodymų ir paliepimų.

Daugelis iš mūsų jų visų neprisimename, o gal ir nesame apie juos girdėję. Jėzaus raginimas laikytis Įstatymo, atkreipia dėmesį, kad turime būti jautresni Dievo Žodžiui, dažniau palenkti savo širdies ausis Jo klausyti. Jėzus tikrai nenori, kad taptume smulkmeniški ir nerimastingi, jei kartais nepavyksta visko, kas mums atrodo Dievo valia, įvykdyti. Atvirkščiai, kitoje Rašto vietoje Jis sako: „Jūs iškošiate uodą, o praryjate dramblį.“

Šios dienos Evangelijoje Jėzaus įspėjimas, kad gali atsirasti tokių, kurie moko žmones pažeisti bent vieną iš mažiausių paliepimų, kreipia mintį į tai, kaip sunku yra laikytis Įstatymo, kartais net, atrodo neįmanoma. Ypač, kai sureikšminame, kokią nors vieną taisyklę.

Daugelis, ieškodami saugumo, esame linkę įsikibti į sau patogias taisykles – reikalaujame, kad jų laikytųsi kiti, nejučia jas apleisdami patys. Čia prasideda fariziejiška veidmainystė, dėl kurios Kristus įspėja. Susidūrus su tokia tikrove, Jėzus kviečia atsiversti, palikti savyje „fariziejų“, kuris ieško savo teisumo ir priimti Dievo Įstatymą esantį mūsų prigimtyje. Tą Įstatymą Jėzus apibūdino Palaiminimuose, kurie kviečia į gailestingumą, romumą, taikos kūrimą, tiesą, paguodą, ragina siekti tyros širdies ir paprastumo vargdienio dvasioje.

Jėzaus Žodžiai ragina iš naujo atpažinti mūsų širdyse įrašytą dievišką Įstatymą,. Tai – Meilės Įstatymas, kuriuo gyvendami būsime laimingi.