2021 06 09

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 5, 17–19 „Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“

Bernardinai.lt

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.
Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.
Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimir Solovej

Gyvenimas palaiminimais dovanoja mūsų gyvenimui skonį ir padaro mus pasaulio šviesa, tačiau su viena sąlyga: nevalia sumenkinti pranašiškos ir stulbinamos Evangelijos žinios ir nevalia keisti nei vienos raidelės, nei vieno brūkšnelio.

Jėzus, skelbdamas, kad neatėjo keisti Įstatymo ar Pranašų, žinoma, nekalba apie įvairiausias žmonių susigalvotas nuostatas, kurios ne tik stipriai išplėtė, bet ir iškreipė Dievo žinią. Paskelbęs savo palaiminimus, Jėzus turėjo neišvengiamai susidurti su nesuskaičiuojamomis žmonių susikurtomis normomis ir, siekdamas jas sugrąžinti prie ištakų, pakeitė tikrai daugiau nei vieną kablelį.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Tai, ko Jėzus tikrai nenori keisti, yra visų šių normų pagrindas – Dievo troškimas nurodyti žmogui kelią į laimę. Dievo duoti įsakymai ir normos nėra kažkokia biurokratija, kuri turėtų būti pridėta prie šiaip jau nepakeliamos žmogiškosios. Kaip tik priešingai – Dievas mums siūlo laisvę, tačiau ne anarchiją, kurioje norma yra pakeičiama įgeidžiais ir tampama savo instinktų vergu. Dievo dovanojama laisvė veda į Jo meilės plano žmonijai ir kiekvienam iš mūsų atpažinimą. Pažvelkime rimtai į Evangelijos žodžius!