Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 06 08

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 5, 17–19 „Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.

Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.

Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

Žodžiai, kuriais Jėzus dėsto savo vadinamąjį „Pamokslą apie palaiminimus“, parodo, kad visiškai nereikia prašyti Dievo jokios nuolaidos, norint gyventi bendrystės pilnatvėje su Juo. Radikalumas, kurį Jėzus pateikia savo kalboje, gali pasirodyti pernelyg reiklus, tarsi išsakytas kaip tik ne mūsų naudai. Tarsi Dievas nori iš mūsų išreikalauti to, kas yra neįmanoma. Visgi tai, ką Jėzus turi širdyje, yra ne kas kita, kaip troškimas parodyti, jog gyvenimas turi būti suvokiamas kaip dovana, turinti vesti į būtent tokį savo išsipildymą.

Palaiminimai skelbia, kad nuo šiol kiekvienas įvykis, netgi pats sudėtingiausias, gali būti proga išgyventi mūsų gyvenimo su Kristumi pilnatvę. Nereikia vengti galimybės matyti Dievo karalystės kūrimą kiekvienoje situacijoje, kad ir kokia būtų to kaina. Mes dažnai turime bjaurų įprotį pasverti Dievo žodžius per mūsų nusiteikimo ir jėgų balansą. Pamirštame, kad prisikėlusio Kristaus Dvasia gali mums parodyti, jog mūsų gyvenimas, nesvarbu, kad ir koks būtų varganas, menkas, gal net atmestinas, gali būti tikras vilties ir šviesos liudijimas, jeigu yra nušviestas pasitikėjimo Kristumi.

Laikytis Dievo įsakymų reiškia tapti aistringais interpretuotojais Jo valios, kurios trokštame, kad mūsų širdyse ir pasaulyje tikrai realizuotųsi Dievo karalystė. Bet tai liks neįmanoma, jeigu mes nebūsime pasiruošę dovanoti savęs visiškai laisvai ir iki galo. Jeigu šiandien girdime Jėzaus skelbiamus Palaiminimų žodžius, turime prisiimti užduotį parodyti, kad sandora su Dievu gali būti mūsų gyvenimo išsipildymo liudijimas. Mūsų gyvenimas yra knyga, kurią Dievas laiko savo rankose, ir visi tos knygos puslapiai gali liudyti troškimą gyventi Jo artumoje.