2021 06 10

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 5, 20–26 „Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme“

Bernardinai.lt

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę.
Jūs esate girdėję,kad jūsų protėviams buvo pasakyta: ‘Nežudyk’, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Kvaily!’, tas smerktinas į pragaro ugnį.
Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną.
Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimir Solovej

Kalno pamoksle Jėzus pirmiausia iškelia patį svarbiausią, bet kartu ir patį jautriausią kiekvienos religijos klausimą – tikinčiojo nuostatą į smurtą.

Jėzus labai nuosekliai apibrėžia giliausią Dievo įsakymo dvasią: smurtas – tai ne vien fizinis veiksmas, ginkluotas pasipriešinimas kovoje, smurtas – tai vidinė nuostata. Bet koks žmogaus niekinimas, tyčiojimasis, psichologinis persekiojimas, žeminimas, šmeižtas seka tą pačią smurtaujančios logikos liniją.

Atrodytų, nužudyti kitą asmenį nėra lygu jį pažeminti ar griežtai teisti, tačiau pastarieji mūsų šalies įvykiai sveikatos apsaugos įstaigose liudija ką kita.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Jėzus mums kelia nepaprastai aukštus standartus: susitaikymas, atleidimas, atsiprašymas – turėtų būti mūsų mąstymo ir gyvenimo būdas. Maža to, Jėzus pabrėžia, kad be šių gyvenimo nuostatų religinis gyvenimas yra neįmanomas – palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu.

Išties Jėzaus skrydžiai yra labai aukšti. Jis pirmas gyveno ir tobulai, iki galo išpildė palaiminimus. Paklauskime savęs, ar Jėzaus nubrėžtas gyvenimo būdas yra nerealus, ar blaivus, rimtas ir gyvenimo vertas?