Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 06 10

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 5, 27–32 „Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Nesvetimauk!’  O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi.

Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.

Taip pat buvo pasakyta: ‘Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą’. O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, – jei ne ištvirkavimo atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda – svetimauja“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

Mūsų akys ir rankos

Matymas padeda ne tik pažinti pasaulį, bet ir orientuotis. Bet vairuojant automobilį pakanka nukreipti ilgesniam laikui akis kur nors į šoną, kad įvyktų nelaimė. Taip pat ir dvasinis gyvenimas yra kelionė, kai kada net ir labai sudėtinga ir įtempta, todėl reikalauja nuolatinio dėmesingumo. Tik iš šios perspektyvos galime suprasti kai kurių Bažnyčios šventųjų gyvenimo griežtumą. Jie nuolat analizuodavo savo polinkius ir veiksmus, kad jie nenukryptų į nuodėmingumą. Krikščionys supranta, kad gundymas funkcionuoja kaip mechanizmas, bet sako, jog jį galima sustabdyti, tad žmogus nusideda ne tada, kai pamato galima gundymo objektą (pvz., vyras pamato moterį), o tik tuomet, kai žvelgia į jį su intencija nusidėti, padaryti nuodėmę. Jeigu viskas pradeda krypti į tą pusę, tuomet yra būtina iškart užkirsti tam kelią.

Štai kodėl pats matymas nėra blogas dalykas, lygiai kaip ir kitos žmogaus juslės, nes padeda orientuotis ir pažinti pasaulį. Visgi jie yra kaip dvigubos durys ir gali mus trikdyti bei supainioti, tad privalome budėti ne tik širdyje, bet ir ties savo juslėmis.

Lygiai taip yra ir su šiandienos Evangelijoje pateikiamu rankų simboliu, reiškiančiu veikimą, darymą, darbą. Rankos yra Dievo dovana, nes jomis galime daryti gerus darbus bei užsidirbti duoną. Tačiau rankomis galima kurti ir blogį. Tačiau reikia kas kartą sau priminti, kad rankos pačios nieko nedaro – viskam vadovauja žmogaus protas ir širdis.

Kiekvienas mūsų darbas privalo turėti tikslą. Čia susiduriame su dar vienu dalyku, kuris gali būti dvasinio gyvenimo žūties vieta. Labai daug žmonių šiandien pasiduoda aktyvizmui, troškimui didesnės asmeninės sėkmės darbe bei didesnio uždarbio. Tačiau žmogui svarbu ne tik karjera, ne tik pinigai, ne tik vieta visuomenėje – žmogui svarbus ir jo vidinis dvasinis gyvenimas. Tad kartais reikia nors trumpam „nusikirsti savo dešinę ranką“, sustoti ir pagalvoti apie savo gyvenimą, skirti laiko maldai ir nusiraminimui.