2020 06 13

Kun. Robertas Urbonavičius

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 5, 33–37 „Aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“

Kun. Robertas Urbonavičius. Asmeninės feisbuko paskyros nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Taipogi esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: ‘Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas’. O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas, neprisiek nei savo galva, nes tu negali nė vienintelio plauko padaryti, kad jis būtų baltas ar juodas.
Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Šio laikmečio, kuriame gyvename, realybę apibūdina dažnai neverčiamas angliškas terminas „fake news“ (melagingos naujienos) – tai žinios, pateikiančios tik dalį tiesos arba, greičiau, melą, kuris nori būti tiesa. Principai, kurie galiojo „Pravdos“ kūrėjams, taikomi ir šiuolaikinėje žiniasklaidoje, bet vis sumaniau ir klastingiau. Skelbiama tiesa yra melas, tikinantis, kad jis yra tiesa.

Melagingų naujienų esmė ir sunkumas yra tai, jog šviesa paverčiama tamsa, o šmeižikiškas melas skelbiamas tarsi būtų tikroji tiesa. Ši melo dvasia lydi žmoniją nuo pat Rojaus laiko, kai Adomas ir Ieva patikėjo pirmąja melaginga naujiena, kurios autorius buvo šėtonas. Ne tik buvo, bet ir yra. Už kiekvieno melo stovi jo tėvas: „Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.“ (Jn 8, 44) Tačiau jo valdžia yra pažabota, nes Jėzus yra tas palyginime minimas galiūnas, kuris surišo velnią ir jį apiplėšė.

Todėl Viešpats mus ir prašo būti tiesos pusėje. Ne dalinės tiesos, tikėtinos tiesos, patogios tiesos, bet Tiesos, kurios vardas yra Jisai pats, pusėje.