2021 06 14

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 5, 38–42 „Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Akis už akį’ ir ‘dantis už dantį’. O aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui, bet, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Akis už akį ir dantis už dantį: Jėzus cituoja Senojo Testamento lygiaverčio atpildo principą, kurio tikslas buvo užkirsti kelią smurto eskalavimui, kad bausmės būtų proporcingos padarytiems nusikaltimams. Nors teisiškai žydas galėjo reikalauti atlygio už patirtus sužalojimus, Jėzus ragina mokinius nesipriešinti tam, kuris blogai elgiasi. Jis ragina mokinius atsispirti pagundai už vieną skriaudą atsilyginti kita. Jis ragina iškęsti dar didesnį įžeidimą atsukant kitą skruostą. Jis nori, kad rodytume dosnią meilę ir joje augtume.

Įsivaizduokite porą, kuri santuokoje laikosi tik dešimties Dievo įsakymų ir tvirtina: „Mes didžiuojamės savo santuoka, nes vienas kito neapgaudinėjame ir neskriaudžiame.“ Ar iš tiesų tai būtų ideali santuoka? Žinoma, kad ne. Neužtenka, kad sutuoktiniai vengtų vienas kitą skaudinti. Dievas nori, kad jie augtų meilėje.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

To Dievas trokšta visiems savo mokiniams. Žinoma, turėtume vengti daryti dalykus, kurie tiesiogiai žeidžia kitus žmones, pavyzdžiui, žudyti, svetimauti, meluoti. Moralinio įstatymo laikymasis yra būtinas minimumas. Tačiau tam, kad gyventume kaip Dievo karalystės nariai, turime daryti daugiau. Tikrieji mokiniai turi ugdyti vidines nuostatas ir polinkius, kurie keičia širdį ir žadina meilę, pavyzdžiui, tokią kantrybę, klusnumą, tyrumą ir gailestingumą, kurių Jėzus moko Kalno pamoksle. Štai kodėl Jėzus ragina mus neapsiriboti išoriniu atitikimu įstatymo reikalavimams, bet mėgdžioti tobulą dangiškojo Tėvo gailestingumą ir meilę.