2020 06 15

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 5, 38–42 „Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF. Kosto Kajėno / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jūs este girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Akis už akį’ ir ‘dantis už dantį’. O aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui, bet, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Teisingumo, „atlygio“ principas yra giliai įsišaknijęs kaip siekis atlyginti už gera geru ir už pikta tuo pačiu. Sudėtingose situacijose atrodo, kad „atlyginimas“, „atsilyginimas“ tuo pačiu suteiks ramybę, atstatys teisingumą.

Jėzaus pasiūlytas nesipriešinimo kelias atrodo kaip pasidavimas, būdas „susinaikinti“, leisti, kad blogis ir jo apraiškos įsišaknytų – tai tapę ir tam tikra kliše, modeliu, skelbiančiu, kad negalima priešintis blogiui, negalima su juo kovoti.

Tačiau Jėzaus laikmečio kontekste toks požiūris reiškia ne pasidavimą neteisingam elgesiui, susitaikymą su neteisybe, o greičiau neteisybės išryškinimą, parodymą ir tokiu būdu pasipriešinimą jai. Paprastai sudėtingose situacijose esame linkę arba pasiduoti, arba atsakyti tuo pačiu. Jėzus šiandien kviečia ieškoti trečio kelio: kūrybingo būdo atsakyti į keblias situacijas, atkurti orumą, atstatyti teisingumą – net ir kasdienėse situacijose nepasiduoti smurtui, išnaudojimui, spaudimui, bet ir neatsakyti tuo pačiu.

Esame kviečiami kurti naujus dalykus, neįsisukti į nuolatinį vengimo ar „atlyginimo“ ratą, bet jį nutraukti – taip, kaip būna tada, kai galią demonstruojantis asmuo to meto kultūroje, sudavęs per antrąjį skruostą, pats tampa pažeidžiamas pagal to meto sampratą. Trečiojo kelio paieškos yra didelis iššūkis – atsakyti galia ar atsitraukimu dažnai yra patogiau. Tačiau ieškojimas naujų veikimo ir reagavimo, mylėjimo būdų leidžia šiandien įsišaknyti Dievo tikrovei mano gyvenime.