Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 5, 43–48 „Mylėkite savo priešus“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Mylėk savo artimą’ ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.

Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienos pirmasis skaitinys liudija Dievą visuomet esant su mumis. Nors mes Jo matyti negalime, Jis regi mus. Niekas nematė Naboto žūties, tai atrodė kaip natūrali įvykių eiga, tuo tarpu įvyko planuota žmogžudystė. Tačiau Dievas regėjo. Todėl Jis pasiuntė pranašą Eliją paskelbti nuosprendžio už tokį nusikaltimą. Išdėsčius nusikaltimo aplinkybes, karaliui paskelbiama ir Dievo atsiųsima bausmė. Tačiau Ahabas atgailoja, gailisi, ir Dievas parodo savo gailestingumą, nes Jis yra teisingas Dievas, lėtas pykti, pilnas gerumo. Kaip guodžia mintis, kad Dievas yra sklidinas gailestingumo bei atjautos ir gali atleisti, kai klystame, bet reikia gręžtis į Jį ir melsti pasigailėjimo. Jis mus supranta ir žino, kokie trapūs esame. Visuomet pasikliaukime Jo meile ir gailestingumu.

Evangelija šiandien meta iššūkį: „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta.“ Senasis kelias reiškė nekęsti priešo, bet Jėzus, kurio meilė veda į tobulumą, kaskart sako: nesipriešink piktam žmogui, atsuk kitą skruostą. Tai nereiškia pradėti kovą – tai reiškia nekeršyti. Jėzus paliko mums puikų pavyzdį stovėdamas priešais Pilotą, kuomet kareivis kirto Jam per veidą. Jėzus kilniai klausia, kodėl: „Jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa, o jei tiesą – kam mane muši?“ ( Jn 18, 23).

Jėzaus sekėjas neturi vietos neapykantai, pavydui savo širdyje, ten gyvena vien meilė, atjauta ir gailestingumas. Taigi, melskime už visus pasaulio žmones, kad galėtume priimti vienas kitą su meile ir atjauta; darytume gerus darbus rūpindamiesi varguoliais, ligoniais, vienišais ir atstumtais žmonėmis. Lai jie patiria Dievo meilę ir artumą per tuos žmones, kuriuos sutinka.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.