2020 06 16

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

1 min

Mt 5, 43–48 „Mylėkite savo priešus“

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF. Kosto Kajėno / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Mylėk savo artimą’ ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.
Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Atrodo gana logiška gerai elgtis su tais, kurie mums malonūs, o „nepatogiems“, mus varginantiems atsakyti tuo pačiu varginimu. Šiandienos Evangelijos ištraukos žinia esame kviečiami dideliam iššūkiui – nepasitenkinti minimumu, nepasilikti prie kriterijaus „būti kaip visi“. Jėzus elgesio kartelę pakelia kur kas aukščiau – kviečia būti, elgtis kaip Tėvas. Išeiti iš patogių, saugių elgesio modelių, kai duodama tiems, kurie duoda mums, ir atsiribojama nuo tų, kurie nėra „mūsiškiai“, ir tapti visų, visiems. Išeiti iš savo saugumo, stabilumo ir tapti pažeidžiamiems, mylėti kitus pirmiau, nei jie mus mylėtų, gerai elgtis su tais, kurie su mumis taip nesielgia.

Kad galėtume mokytis tokie būti, pirmiausiai reikia pažinti Tėvo meilę, panirti į ją – priimti, kad Dievo meilė man apima ir visas mano klaidas, netobulumus, ribotumą, nenuoseklumą, vidinį suskilimą. Priimti tai, kad dėl mano klaidų Dievo meilė nesumažėja, kad ji plūsta visose situacijose, kiekvienoje akimirkoje, kad patiriu jos perteklių – net tada, kai sunku būti Dievo Akivaizdoje, kai sunku pasirinkti pagal Dievo įkvėpimus, kai atsitraukiu nuo Dievo –  Jo meilė man nesumažėja. Būtent iš tokios meilės patirties esame kviečiami mylėti ir kitus – leisti jiems būti jų būdais, eiti jų keliais, ir vis tiek mylėti nepaliaujamai, kad būtume visu savo buvimu panašūs į mus Mylintįjį.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien