2021 02 17

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, taip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu daliji išmaldą, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam ten, slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę, kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Pirmą gavėnios dieną Dievas per pranašą Joelį kviečia mus grįžti pas Jį visa savo širdimi, – pasninku, verksmu ir raudojimu. Pasninkas ir verksmas simbolizuoja liūdesį, tuo tarpu žmogus yra sukurtas džiaugsmui. Dievui nepatinka žmogaus liūdesys, Jis trokšta suteikti žmogui laimę ir džiaugsmą. Tačiau mes dažnai tapatiname laimę su malonumu ir ieškome džiaugsmo malonumuose, todėl apsigauname, liekame nusivylę ir liūdni, kadangi malonumai gali suteikti trumpalaikį pasitenkinimą, bet ne laimę. Gavėnia mus pasitinka su pelenais – tai yra mirties simbolis. Mirtis savo pirmine arba rojaus prasme yra klaidingų gyvenimo pasirinkimų pasekmė. Pelenai kaip mirties simbolis sugrįžta ant mūsų galvų ir kviečia mus permąstyti savo gyvenimo pasirinkimus. Dėl ko mūsų siekiai vietoj trokštamos laimės atneša mums nusivylimą ir liūdesį?

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelija mus šiandien kviečia: „Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Daryti gerus darbus žmonių akyse buvo būdinga fariziejams. Mums tai reiškia nuolatinį mąstymą apie tai, ką apie mus pagalvos žmonės arba kaip įsiteikti kitiems dėl įvairių motyvų. Galbūt dėl karjeros, galbūt dėl kažkokios naudos, išskaičiavimų, ar tiesiog malonumų.

Tai yra klaidingas laimės ieškojimas, kuris viską verčia į pelenus arba tiesiog į mirtį. Jėzus sako, jog negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Atlygio arba užmokesčio sąvoka gali mus kiek klaidinti, tarsi mes turėtume gavėnios laikotarpiu savo gerais darbais papildyti sąskaitas dangaus banke amžinajam gyvenimui. Jėzus kviečia mus daryti teisumo darbus slaptoje, tai reiškia rūpintis tuo, kad mūsų mąstymas ir darbai derėtų su Dievo valia.

Tuomet mūsų užmokestis bus panašumas į Dievą. Jei sieksime pažinti Dievo valią, mokysimės žvelgti į save ir savo artimą Dievo žvilgsniu, būsime panašūs į Kristų, kuris visą save išdalino Mirtyje ir nepailstamai save dalina kiekvienoje Eucharistijoje, kad joje švenčiamas Velykų slėpinys būtų mūsų nuolatinio džiaugsmo šaltinis.