Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 6, 24–34 „Nesirūpinkite rytdiena“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.

Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos?

O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą?

Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums: nė pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai?

Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’, arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų labai vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta.

Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienė Evangelijos ištrauka mus įspėja, kad negalime būti dviejų šeimininkų tarnais, nes vieną mylėsime, o kito nekęsime. Kitas įspėjimas – nepadaryti pinigų esminiu gyvenimo rūpesčiu. Negalime skirti savo gyvenimo ir jėgų turtams įsigyti ir pamiršti Dievą. Dievas dovanoja mums gyvenimą ir mumis rūpinasi, o Jėzus prašo pasitikėti Apvaizda. Dievas žino, kas mums geriausia, ir suteiks tai tinkamu metu. Kaip girdėjome skaitinio pradžioje – negalime tarnauti dviem šeimininkams.

Galime klausti savęs, kiek laiko kasdien skiriu Dievui – gal tik kartą per savaitę, sekmadienį?.. Taigi, kelkime sau klausimą apie laiką Dievui – kokia vieta Jam skirta mano gyvenimo kasdienybėje? Kokios mano mintys pabudus? Ar prašau Jo pagalbos gerai pragyventi dieną, o gal leidžiu laiką ir jėgas vien turtui įsigyti, nė nesusimąstydamas apie Dievą, Jam nedėkoju? Ar pasitikiu Dievu gyvenimo sunkumams ištikus? Mūsų pasitikėjimas tokiomis akimirkomis yra didžiausiais meilės Dievui įrodymas, savęs atidavimas į Dievo rankas.

Taigi, prašykime tos didžios pasitikėjimo ir atsidavimo Dievui dovanos, nes Jis yra mūsų lobis, kuris padeda sunkumams ištikus. Iš tiesų Dievo Apvaizda niekuomet neapleidžia. Atneškime ir visų varguolių rūpesčius, ligonių skausmą, vienišųjų sielvartą, idant ir jie gautų ramybės dovaną iš Dievo.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.