2020 06 18

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 6, 7–15 „Melskitės taip“

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF. Kosto Kajėno / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite, kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip, kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip:
‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto’.
Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Kartais atrodo, kad kuo daugiau pasakysi, tuo kitam aiškiau bus – kai kuriose konfliktinėse situacijose vis bandome kitą įtikinti, pakeisti jo nuomonę, aiškiname be paliovos. Kartais toks modelis įsitvirtintina ir maldoje – kuo daugiau pasakyti, kuo daugiau maldų sukalbėti, įtikinti Dievą.

Jėzus sako, kad mums dar neprašius Tėvas žino, ko mums reikia. Žino visus mūsų troškimus, sunkumus, sielvartus, žino, kas mums svarbu ir ko bijome. Žino geriau negu mes patys – pažįsta slapčiausius troškimus, kuriuos pats mumyse pažadina. Esame kviečiami orientuotis ne į prašymų pateikimą, norų sąrašo išpildymą, o į buvimą su Dievu kasdienoje, dalijimąsi kasdienybe.

„Tėve mūsų“ malda yra labai trumpa ir daug savyje sutalpinanti, nors ir neturi žodžių pertekliaus. Nes būti su Žodžiu yra svarbiau nei pasakyti daugybę žodžių.