2021 02 23

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo:
„Melsdamiesi  nedaugiažodžiaukite, kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip, kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia.
Todėl melskitės taip:
‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas  teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto.
Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Kaip mes turėtume melstis? Meldimosi būdų yra įvairių. Melžiamės individualiai, Bažnyčios bendruomenėje, šeimoje.

Juk atrodo, kad malda yra asmeninis reikalas, o bendruomenėje ar šeimoje yra daug trukdžių, sunku rasti nuošalią, ramią vietą… Pirmiausia turime pripažinti, kad mums reikia Dievo! Mums reikia Jo pagalbos, jėgos, atleidimo, palaiminimo; turime būti nuoširdūs bendraudami su Dievu. Pvz., sukalbėti „Tėve mūsų“ nėra sudėtinga, tačiau tai padaryti ne formaliai, o nuoširdžiai nėra taip paprasta. Pažįstu vieną šeimą, auginančią 6 vaikus, kuri prieš kiekvieną pagrindinį valgį gieda: „Laimink, Dieve, mūsų maistą šitą, kad valgytume jį, o ne vienas kitą.“ Tai rimta ir nuoširdi malda, atspindinti nemalonią gyvenimo realybę. Mums iš tiesų reikia Dievo pagalbos, kad nekenktume vieni kitiems, kad mūsų žemėje būtų taip, kaip danguje: „Teesie tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje“, – kasdien kartojame.

Kasdienėje maldoje ne tik prašome, bet ir dėkojame. Todėl ypač naudinga dėkojimą išsakyti žodžiais. Tai gali būti puiki proga išgirsti vieniems kitų kovas, lūkesčius, baimes, džiaugsmus. Malda gali paskatinti būti atidesniems vieni kitiems. Ji gali suartinti ir stiprinti santykius.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Rašytojas C. S. Lewisas yra plačiai skaitomų vaikų knygų „Narnijos kronikos“, taip pat daugelio romanų ir knygų krikščioniškojo tikėjimo temomis autorius. Filmas „Shadowlands“ (1993 m.) pasakoja Lewiso istoriją, daugiausia dėmesio skirdamas jo santykiams su žmona Joy. Jiedu susitinka. Tuo metu Lewisas yra Oksfordo universiteto profesorius.

Joy serga vėžiu, tačiau tai nesukliudo jųdviejų santuokai. Filmas parodo jų meilę, skausmą, sielvartą, atskleidžia Dievo paieškas. Po ilgos kovos Joy miršta.

Draugas Lewiso klausia: „Aš žinau, Džekai, kaip stipriai tu meldeisi. Ar Dievas atsiliepia į tavo maldas?“

Lewisas sako: „Harry, aš meldžiuosi, nes negaliu sau padėti, esu bejėgis; meldžiuosi, nes guldamas ir keldamas šį poreikį jaučiu savyje. Malda nekeičia Dievo, ji keičia mane.“

Mūsų maldos reikalingos ne Dievui, bet mums. Jos mus keičia, padeda geriau pažinti save, kitus ir Dievą. Savo maldą praturtindami Šventojo Rašto tekstais, geriau pažįstame ištikimą Dievo meilę mums – Kristų, kuris yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“.