2021 06 21

Emilija Užpurvytė, CC

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 7, 1–5 „Pirmiau išritink rąstą iš savo akies“

Emilija Užpurvytė CC. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Neteiskite kitų, kad patys nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate kitus, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu mastu matuojate, tokiu ir jums bus atmatuota.
Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui: ‘Leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, kai tavo akyje rąstas?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip pašalinti krislelį iš brolio akies“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Emilija Užpurvytė

Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?

Šiandienos Evangelijos ištraukoje Jėzus mus kviečia neteisti kitų. Bet kaip? Gi matau savo brolio, sesers silpnumus, ydas ir jos taip mane erzina… „Negi sunku nustoti vieną kartą taip elgtis?“ – galvoju.

O taip!

Problema ta, kad pamirštu pati turinti silpnumų. O gal juos neigiu? Gal stengiuosi užglaistyti ir apsimesti, kad viskas puiku? Nematydama(s) savo rąsto akyje, nestodama(s) tieson su juo, nebandydama(s) jo pajudinti ir nepatirdama(s), koks sunkus gali būti šis ritinimo kelias, žvelgdama(s) į kitus, jų ydas, jas įveikti man gali atrodyti lyg išsiimti mažą krislelį iš akies. Tik švyst ir nebėr. Paprasta.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Iš to ir gimsta kitų teisimas: manome žinantys, kaip kitas turi pasikeisti, ko nebedaryti ar ką daryti. Taip tampame nebe Įstatymo vykdytojais, bet aklais teisėjais.

Šiandien melskime, kad Dievas drąsintų nebėgti nuo savo silpnybių, kad jas savyje pripažinę, į brolio ar sesers nupuolimus žvelgtume gailestingai. Kaip aš kovoju kovą, taip ir mano brolis ar sesuo. „nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės“ (Rom 3, 23).