2020 06 25

Kun. Jacek Paszenda, SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 7, 21–29 „Namas, pastatytas ant uolos“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet aš jiems atsiliepsiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedorėliai!’
Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.
Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų Rašto aiškintojai, bet kaip turintis galią.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda, SDB

Prisimenu vieną anekdotą. Į vieną parapiją atvažiavo naujas klebonas. Žmonėms jis iš karto patiko. Tačiau jie palaipsniui ėmė pastebėti, kad kiekvieną sekmadienį klebonas kartoja ta pati pamokslą. Parapijiečiai svarstė, kodėl jis kartoja vis tą patį: gal jis neturi laiko pasiruošti, gal neužtenka gabumų, o gal..? Galiausia išsiuntė pas kleboną savo atstovus. Klebonas viską išklausė ir atsakė, kad problema yra susijusi ne su juo, bet su parapijiečiais. Jis gebąs pakeisti savo pamokslus, bet tai padarys tik tada, kai parapijiečiai įgyvendins tai, ką yra girdėję.

Manau kad tas klebonas gerai suprato Jėzaus žodžius. Dažnai sutinkame žmones, kurie bėga ir ieško kuo geresnio pamokslininko, naujovių arba naršo internete, o neradę bėga pas kitas bendruomenes arba sektas, nes ten gražiai „šneka“ arba gieda.

Jėzus nori, kad imtumėmės Jo mokymų įgyvendinimo, kad Jo Žodis pakeistų ir tam tikrus dalykus mūsų gyvenime. Pasistenkime kiekvieną kartą, kai skaitome ar klausome Dievo Žodžio, įsisavinti bent vieną mintį ir ją įveiksminti.