2021 06 22

Emilija Užpurvytė, CC

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 7, 6. 12–14 „Nebarstykite savo perlų kiaulėms“

Emilija Užpurvytė CC. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Neduokite, kas šventa, šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų.
Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai ir yra Įstatymas ir Pranašai.
Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Emilija Užpurvytė

„Nebarstykite savo perlų kiaulėms“

Šiandien Jėzus sako: „Nebarstykite savo perlų kiaulėms.“ Kad būtų aiškiau, primenu, kad perlas labai brangus organinis mineralas, susidarantis moliusko viduje ten patekus kokiam svetimkūniui. Jėzaus laikais jie buvo gaunami kuo paprasčiausiai: žmonės rinkdavo moliuskus ir juose ieškodavo perlų. Iš vienos tonos moliuskų surinkdavo 3–4 perlus, tad tikrai jie buvo labai vertingi.

Taigi Jėzus sako: „Nebarstykite savo perlų kiaulėms.“ Pala… Savo? Aš turiu perlų? Tai toks turtas! Kas tie mano perlai?

Mano brangiausias perlas yra gyvenimas. Nieko kaip ir neturiu daugiau, beje, ir jį man dovanojo Viešpats. Galvoju, kai kam nors padovanoju brangią dovaną, taip norisi, kad tas žmogus ją naudotų, netaupydamas po dulkių sluoksniu sandėliuke, taip norisi, kad tinkamai naudotų, kad patirtų visą gėrį, džiaugsmą…

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Viešpats mums irgi viso to linki. Jis, dovanojęs mums gyvenimą, trokšta, kad jį priimtume, kad gyventume, kad nebijotume būti, kokie esame, kad džiaugtumėmės net ir lietinga diena, gi po lietaus visa atgyja, kvepia. Kad nešvaistyčiau savo laiko tam, kas nepripildo ir išbarsto, kad neskirčiau dėmesio tam, kas tik išūžia galvą ir neteikia ramybės, kad… (galite sugalvoti patys, kur vietoje tikro dalyko pasirenkate pseudo, kad trumpam apgautumėte savo širdį).

Šiandien melskime, kad Dievas padėtų mums priimti GYVENIMĄ ir jo nešvaistyti tam, kas nėra tikra, kuo tik trumpam užpildome savo širdį, ištroškusią begalinės Dievo meilės.