Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 06 21

Aurimas M. Juozaitis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 7, 6. 12–14 „Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“

Dr. Aurimas M. Juozaitis. Redakcijos archyvo nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų“.

„Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra įstatymas ir Pranašai“.

„Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – dr. Aurimas M. Juozaitis

Ankštumas aukso taisyklei

Be jokios abejonės, kad šiandienės Evangelijos ištraukos pagrindinė eilutė yra „auksinė taisyklė“ (Mt 7, 12): „Ko norite, kad jums darytų žmonės, jūs ir patys jiems darykite.“ Kur čia nesutiksi. Ir tikrai dažnas mūsų ją prisimena, ir viliuosi, kad neretai ja vadovaujasi. Tačiau Jėzus iš karto mus perspėja (Mt 7, 13–14), kad laikytis šios taisyklės nėra taip paprasta. Juk, kad eitume į tokį gyvenimą, į kurį mus kviečia ši taisyklė, turime eiti siauru keliu ir brautis pro ankštus vartus.

Ką reiškia šis ankštumas ir siaurumas? Susimažinimą. Atsikratymą, palikimą visko, kas nėra būtina. Kur čia neprisiminsi kitos Jėzaus ištarmės, jei „nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę“ (Mt 18, 3b)? Žinome, kad bet koks mažinimas(is), atsisakymas nėra lengvas, o kartais, net ir skausmingas. Tad įdomu yra pastebėti, kad graikiškas žodis „stenos“ – siauras, yra kildinamas iš žodžio „stao“ – stovėti, kuris kilo iš žodžio „histemi“ – (vertikaliai) stovėti, o pastarasis yra žodžio „stauros“ – kryžius, kilmės žodis. Tad, laikantis šios etimologinės sekos, galima sakyti, kad siaurėjimas arba mažėjimas yra „įsikryžinimas“, t. y. susisiaurinimas iki kryžiaus rąstų (kurie mums visada turi būti prieš akis, bet ne akyse, kaip kad vakar apie tai skaitėme), kad surinktume save kryžiuje, išsižadėję visko, kas nėra būtina.

Ir štai šių eilučių kontekste labai įdomiai skamba „priklijuota“ [nes 7–11 eilutės yra praleistos] (Mt 7, 6a) eilutės dalis: „neduosite to, kas šventa, šunims ir nebarstysite savo perlų kiaulėms po nosimis“ (dr. I. Gudauskienės ir dr. D. Dikievičiaus vertimas). Kokią žinią galima  perskaityti tokioje eilučių jungtyje, ypač prisimenant vakarykštės ištraukos kvietimą reflektuoti savo elgesį? Manau, kad galima būtų skaityti ir taip: siaurėk, bet ne agresyviai ir kvailai, kad neprarastum to, ką būtina savyje išsaugoti. Būk išmintingas ir rūpestingas, kad tavo perlai (plg. Mt 13, 52) nevirstų grindiniu tavo paties kvailam uolumui, kaip tų mokinių, kurie norėjo pražudyti nesvetingą Jėzui kaimą (plg. Lk 9, 54–55). Tad mažėkime ir išmintingai, ir atsakingai! Amen.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.