2020 06 23

Kun. Jacek Paszenda, SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 7, 6. 12–14 „Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų“.
„Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra įstatymas ir Pranašai“.
„Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Jėzus šiandien mus gali šokiruoti. Kiek tėvų moko savo vaikus pagarbiai kalbėti apie kitus – o štai Jėzus kai kuriuos žmones vadina kiaulėmis ir šunimis… Tačiau ką jis turi omenyje iš tikrųjų?

Jėzus kalbėjo žydams, vartodamas jiems žinomus terminus. Pasižiūrėkime, ką Šventajame Rašte reiškia „šunys“ ir „kiaulės“. Šunimis buvo vadinti pagonys – žmonės, kuriems Dievo ir dvasiniai dalykai buvo neįdomūs. Kiaulė buvo priskirta nešvariems gyvūnams ir reiškė visa tai, kas nešventa. Tuo metu perlas – tai didžiausia vertybė, o mums – pats Jėzus ir Dievo malonė.

Pats šitų paraginimų kontekstas rodo Jėzaus norą, kad vėl nukreiptume savo žvilgsnį į save. Jėzus kviečia pagalvoti: ką darau su gautąja Dievo malone? O gavome ir gauname daug – pradedant nuo Krikšto malonės tapti Dievo vaikas, tęsiant visomis Komunijomis, nuodėmių atleidimais, Dievo Žodžiu… Ar kartais neišniekinu šių dovanų? Ar neiškeičiu to, kas šventa, kas iš Dievo, į tai, kas nuodėminga, pagoniška?

Turiu perlą. Vieną, verta visko, netgi viso gyvenimo… Jei jį iškeisiu į malonumus, pinigus, garbę, nuodėmę, kas man liks? Sunaikintas Dievo gyvenimas manyje. Sunaikintas žmogiškas gyvenimas, nes malonumai, šlovė ir pinigai nesuteikia gyvybės. „Kiaulės“ sutryps ir mane!

„Įeikite pro ankštus vartus…“