2021 11 29

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 8, 5–11 „Daugelis ateis iš rytų ir vakarų į dangaus Karalystę“

Kun. Antanas Saulaitis. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzui sugrįžus į Kafarnaumą, kreipėsi į jį šimtininkas, maldaudamas:  „Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžuotas ir baisia kankinasi“.

Jėzus jam tarė: „Einu, pagydysiu jį“.

Šimtininkas atsakė: „Viešpatie, nesu vertas, kad tu užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau vienam: ‘Eik!’, ir jis eina; sakau kitam: ‘Ateik čionai!’, ir jis ateina; sakau tarnui: ‘Daryk tai!’, ir jis daro“.

Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos: „Iš tiesų sakau jums: niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo!Todėl aš jums sakau: daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorius – kun. Antanas Saulaitis SJ

„Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano namus…“ kartojame kiekvienose Mišiose žodžius, išmoktus iš kitataučio, kitatikio karininko, prisiėmusio savo tarno negalią, žaizdas, ligą, rūpestį. Būdamas galią turintis pareigūnas, tiki ir Jėzaus galia, galingesne už savo, tarnui padėti, jį išgydyti. Jėzus įgyvendina Dievo meilę jam ir jo aplinkai.

Mes esame šios meilės įrankiai, kai atjaučiame, įtikime Dievo visuotine meilę, prisiimame kito žmogaus, kitokių žmonių naštą. Iškeliame rūpestį ar bėdą, imdamiesi priemonių padėti, būti šalia vargstančiųjų, dėti pastangas įtvirtinti teisingumą, sveikatą, gerovę, maloningus ryšius, pajėgumą, atkurti bendrystę. Visa tai įmanoma tik Jėzaus Kristaus žodžio galia, kaip rodo ir šią dieną mirusios Dorothy Day artimo meilės varguomenei darbai.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.