2021 02 19

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 9, 14–15 „Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“

Bernardinai.lt nuotrauka

Prie Jėzaus priėjo Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“
Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis? Ateis diena, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų, ir tada jie pasninkaus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Jėzus vos porą kartų savo viešosios veiklos metu minėjo pasninką: vieną kartą tam, kad apgintų savo mokinius, kurie nepasninkavo (šią Evangelijos ištrauką skaitome šiandien) ir kitą kartą duodamas nuorodų, kaip reikia pasninkauti (apie tai girdėjome Pelenų trečiadienį).

Jėzaus atsakymas Jono mokiniams yra netikėtas. Jis kalba apie vestuves ir apie išrinktosios tautos taip labai lauktą, pranašų išgiedotą jaunikį. Jėzaus mokiniai negali pasninkauti, kol tarp jų yra jaunikis. Tuo tarpu Jono mokiniai, atrodo, nesugebėjo atpažinti Jėzuje lauktojo Mesijo ir nesupranta, kad Dievo Karalystė yra tarp jų. Dievo Karalystė yra žemėje aptiktas lobis, dėl kurio su džiaugsmu viskas yra parduodama.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Krikščionių pasninkas negali būti kančios praktika. Dievas trokšta vien mūsų džiaugsmo. Pasninkas negali kilti iš nieko kito kaip tik iš atrasto lobio džiaugsmo patirties. Į Karaliaus sūnaus vestuvių pokylį yra kviečiami visi vargšai, paliegėliai, akli ir luoši. Tai yra Dangaus Karalystės lobis.

Jei vargšas iš tiesų yra mūsų lobis, tuomet savo interesų, naudos ar išskaičiavimų atsisakymas dėl jo yra tikro džiaugsmo šaltinis ir yra tikras pasninkas. Dėl to Jėzus ir sako, kai tu pasninkausi, t. y. kai tu taip mylėsi savo artimą, pasitepk galvą aliejumi ir nusiprausk veidą, nes esi Dangaus vestuvių pokylio dalyvis.