2020 07 04

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 9, 14–17 „Ar gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis?“

Kun. Vytautas Brilius. Asmeninio archyvo nuotrauka

Priėjo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų, ir tada jie pasninkaus.
Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą ir pasidaro dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, ir abeji išsilaiko“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Bažnyčia niekada nenustos skelbusi Džiaugsmingosios naujienos. Tai reiškia, kad ji nenustos džiuginusi pasaulio, taip pat tai, kad Bažnyčia niekada nėra pasakiusi visko, bet vis atskleidžia naujų, nežinomų dalykų. Bažnyčios mokymas, virstantis jos narių tikėjimu, neša viltį, meilę, tvarką ir teisingumą pasauliui. Tikėjimo gaivinamame pasaulyje saugiau gyventi, atsiranda praktikos, žinojimo, kaip eiti ir Viešpatyje rasti paguodos bei džiaugsmo. Atradus norisi sustoti ir su jais pasilikti: juk tai jau daugelį kartų yra pasiteisinę! Panašiai kaip Jono Krikštytojo mokiniai, kurie klausė: „Dabar pasninko metas, kad turėtume Dievo malonę, reikia pasninkauti!“

Tačiau Jėzus paskelbia, kad jis yra Naujiena. Jau nebebus taip, kad ateisite į Pažadėtąją žemę ir ten apsistosite. Niekada nebus viskas iki galo aišku, o visada būsite kelyje, patirsite naujus iššūkius, sutiksite naujus žmones naujose vietose ir skirtingose kultūrose. Tik skelbiama Dievo meilė pasilieka nekintama, o visa kita – nauja. Tai mums visiems kvietimas pažinti tikėjimo esmę – Dievo ir artimo meilę – ją atpažinti, pritaikyti ir skelbti vis naujose aplinkybėse.