2021 12 04

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8 „Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių“

Kun. Antanas Saulaitis. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negales.

Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.

Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negales.

Tuos mokinius Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorius – kun. Antanas Saulaitis SJ

Šiandien minimas šv. Jonas Damaskietis, paskutinysis patristinio amžiaus Bažnyčios Tėvų. Keičiasi pjūties darbininkų kartos VIII amžiuje, o visas uždavinys dar prieš akis iki amžių pabaigos: išvaryti netyrąsias dvasias, gydyti ligas ir negales, prikelti numirusiuosius, nuvalyti raupsuotuosius ir dar prašyti daugiau darbininkų.

Paklaustas, kodėl taip be saiko uoliai dirba ligoninėje, traumatologas sako: „Man gaila žmonių.“ Uolumas Dievo namams, Dievo karalystei, šeimynai sujungia žmones kartu dirbti, pradedant nuo nepajėgiųjų, dėl tų, kurie suvargę ir apleisti, prie mūsų, šalia mūsų, tarp mūsų. Kas uoliai dalyvauja Mišiose, uoliai veikia bendruomenėlėse, visuomenėje, drauge su kitais ištiesdami ranką ir širdį taip kaip Jėzus.